Szanowna Loża Witelon

Szanowna Loża Witelon pracuje w strukturach Wielkiego Wschodu Polski. Jest lożą wolnomularską mieszaną czyli przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Prace odbywają się w rycie szkockim dawnym i uznanym lub w rycie francuskim. Wschodem na którym loża jest ukonstytuowana jest Warszawa ale faktyczne prace odbywają się tam gdzie jest potrzeba i możliwości ich przeprowadzenie. Loża Witelon pracuje w systemie sesyjnym. Raz na trzy miesiące spotyka się w weekend na sesję składającą się z czterech regularnych prac rytualnych. Co najmniej raz w miesiącu członkowie uczestniczą w szkoleniach on-line. Obowiązkowo uczestniczą w zamkniętych i ogólnodostępnych wykładach Academii Witelona.

Kandydaci do Loży Witelon przechodzą klasyczną drogę inicjacyjną tak jak wszyscy inni członkowie wolnomularstwa. Członkowie Loży Witelon, mimo jej specjalnego charakteru, mają takie same obowiązki i prawa jak wszyscy pozostali członkowie Wielkiego Wschodu Polski. Łącznie z koniecznością ponoszenia tych samych obciążeń finansowych.

Cele Loży Witelona

Umożliwienie uczestnictwa w wolnomularskiej drodze rozwoju osobom z miast i miasteczek w których do tej pory wolnomularstwa Wielkiego Wschodu Polski nie było.

Umożliwienie uczestnictwa w polskojęzycznych pracach wolnomularskich Polakom zamieszkałym za granicą.

Budowanie nowych struktur Wielkiego Wschodu Polski w miejscach gdzie jeszcze ich nie ma.

Bieżąca działalność Loży Witelon polega na

  • intensywnych poszukiwaniach kandydatów poprzez organizację wykładów i spotkań informacyjnych dla mieszkańców różnych regionów Polski
  • budowanie udziału Loży Witelon i Academii Witelona w mediach społecznościowych
  • spotkaniach z kandydatami w różnych miejscach w Polsce
  • organizacja serii inicjacji a następnie prac w systemie Witelona
  • wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z byłymi członkami różnych organizacji wolnomularskich
  • nawiązywanie kontaktów z różnymi grupami „Poszukiwaczy Siebie”. Przedstawienie wolnomularstwa jako równoległej drogi poszukiwań
  • tworzenie programów promocji i popularyzacji wolnomularstwa wśród osób poszukujących ale które nigdy nie zetknęły się z ideami wolnomularstwa.

Jeżeli wśród Twoich znajomych 8-10 osób zdecyduje się uczestniczyć w wolnomularskiej drodze rozwoju osobowego i jednocześnie budować nowe struktury Wielkiego Wschodu Polski napisz do nas. Przyjedzie przedstawiciel Loży na spotkanie, przedstawi cele i sposoby pracy w Loży Witelon.

Przy aktywnej współpracy obu stron, po upływie 1,5 roku możemy rozważyć zapalenie świateł nowej loży w Twoim mieście.

.