Jak zostać przyjętym do Loży

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać osoba wolna i dobrych obyczajów, dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie.

Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tych, którzy sami poszukują, są świadomi obowiązków, jakie to zaproszenie ze sobą niesie, są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie.

W praktyce osoba, która może starć się o zaproszenie do Zakonu powinna:

  • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
  • być osobą pełnoletnią, a właściwie dojrzałą życiowo
  • mieć stabilne podstawy bytu
  • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata, który nas otacza
  • cieszyć się doskonałą reputacją (wymagamy także, aby osoba nie była karani sądownie)
  • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
  • być dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy
  • być zdeterminowaną do uczestnictwa REGULARNIE w pracach Loży i do wzięcia na siebie obowiązków wynikających z funkcjonowania Zakonu

Aby otrzymać zaproszenie wymagane jest przedstawienie swojej osoby w formie pisemnego cv zawierającego informacje o wykształceniu, miejscu zamieszkania, wieku, miejscu pracy i statusu życiowego. Ważne jest, aby podać numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i porę, kiedy można kandydata zastać. Aplikacja powinna zawierać także informacje o zainteresowaniach kandydata, wartościach, którymi się kieruje w życiu oraz o powodach, dla których chciałby ubiegać się o przyjęcie w szeregi wolnomularstwa to w formie listu motywacyjnego.

Przysyłając swoją aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Organizacji nie wiążą się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, kosztami, własną pracą i zaangażowaniem a nie tylko uczestnictwem. Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który może być naprawdę długi.

Decyzja kandydata o aplikowaniu do wolnomularstwa jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Powinna być, więc wynikiem przemyślanej decyzji a nie wynikiem ciekawości, impulsu czy chwilowej fascynacji.

Taki proces zgłoszenia i wstępnej procedury może trwać długo. Wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego prosimy o przemyślane zgłoszenia i cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedz.

Swoje dokumenty aplikacyjne proszę przysyłać na adres

kontakt@loza-witelon.pl